eIDAS gekwalificeerde vertrouwensdienst Aangetekende.email™

Elektronisch aangetekende bezorging met dezelfde juridische waarde als een aangetekende zending op papier

Log in of registreer nu


NL - FR - ENOver Aangetekende.email™

De dienst Aangetekende.email™ is onderdeel van het breder platform DIGICONNECT en is zowel beschikbaar voor particulieren als voor bedrijven. Berichten die via de dienst Aangetekende.email™ uitgewisseld worden hebben de waarde van een aangetekende zending.

Als ontvanger geeft de dienst u zekerheid over de identiteit van de verzender en de authenticiteit van het ontvangen bericht. Daarnaast kunt u uw elektronisch aangetekende zending op elk moment van de dag en vanop eender welke locatie ophalen zonder verplaatsingen.

Als verzender maakt u gebruik van het platform voor alle correspondentie waarbij u er zeker van wilt zijn dat uw bericht op een beveiligde manier bij de juiste (rechts-)persoon terechtkomt, zonder discussie over het al dan niet verzonden of ontvangen zijn en het tijdstip waarop.

Het platform DIGICONNECT voorziet daarnaast in andere modules zoals een digitale postkamer, elektronische handtekening workflow, lange termijn archief, CRM, facturatie en inkomende factuurverwerking. U kunt zich afzonderlijk abonneren op één of meerdere modules.


24/7 vanop eender welke locatie en zonder verplaatsingen

Snel en goedkoop

Eenvoudig in gebruik

Rechtsgeldigheid

Alle berichten die uitgewisseld worden via de dienst Aangetekende.email™ hebben de waarde van een aangetekende zending.
Dit dankzij het feit dat onze dienst eIDAS gekwalificeerd is.
Berichten verzonden en ontvangen gebruikmakende van een gekwalificeerde dienst voor elektronisch aangetekende bezorging hebben niet alleen een rechtsgeldig effect, maar genieten ook het vermoeden van de integriteit van de gegevens, het verzenden van die gegevens door de geïdentificeerde verzender, de ontvangst ervan door de geïdentificeerde ontvanger en de juistheid van de datum en tijd van verzending en ontvangst zoals aangegeven door de gekwalificeerde dienst voor elektronisch aangetekende bezorging.

Berichten verzonden en ontvangen via een niet-gekwalificeerde dienst daarentegen genieten niet hetzelfde vermoeden van integriteit en authenticiteit en deze zullen samen met het feit of het bericht al dan niet verzonden/ontvangen werd in geval van betwisting bewezen moeten worden voor de rechtbank.

Verwijzingen: certificaat van conformiteit, algemene voorwaarden, privacy statement, nationale vertrouwenslijst,
eIDAS verordening

Maak vandaag nog uw DIGICONNECT account aan en abonneer u op de dienst Aangetekende.email™


De prijs voor een elektronisch aangetekende zending bedraagt 0,80 EUR excl. BTW (0,97 EUR incl. BTW).

Hoe werkt het?

Naar wie kan ik een aangetekende e-mail versturen?


Ik ben particulier

Particulieren kunnen een aangetekende e-mail versturen naar andere geregistreerde particulieren of bedrijven op de dienst Aangetekende.email™.

Ik ben een bedrijf

Bedrijven kunnen net als particulieren een aangetekende e-mail versturen naar andere geregistreerde particulieren of bedrijven op de dienst Aangetekende.email™.

Bedrijven kunnen daarenboven ook naar niet-geregistreerde particulieren een aangetekende e-mail versturen op voorwaarde dat zij een voorafgaandelijk akkoord hebben met de geadresseerde aangaande het overmaken van aangetekende zendingen in elektronische vorm en over de combinatie e-mail adres / GSM nummer die daartoe gebruikt kan worden. Zie ook artikel 10.8 van de algemene voorwaarden.

Een dergelijk akkoord kan bekomen worden door een clausule op te nemen in een contract of in een andere vorm (bijv. een opt-in in de klantenzone) waarmee het voorafgaandelijk akkoord bewezen kan worden. Hieronder vindt u een voorbeeld van zo een clausule.

Bij deze geef ik mijn akkoord aan firma XXX om aangetekende zendingen in elektronische vorm aan mij te bezorgen via de gekwalificeerde vertrouwensdienst Aangetekende.email™ (https://www.aangetekende.email). Om de identificatie als de beoogde ontvanger uit te voeren zal de dienst Aangetekende.email™ een verificatiecode verzenden per e-mail en per SMS. Ik ben daartoe bereikbaar op e-mail adres XXX en GSM nummer XXX. Elke wijziging, verlies of misbruik in deze zal ik zonder verwijl aan firma XXX melden. Ik verklaar persoonlijke en exclusieve toegang te hebben tot het opgegeven e-mail adres en GSM nummer, deze op regelmatige basis te consulteren (minimum één keer om de 14 dagen), en afzender admin@aangetekende.email als veilige afzender in mijn spamfilter in te stellen. Niettegenstaande het gebruiksgemak dat geboden wordt door de dienst Aangetekende.email™ door middel van notificatie op het opgegeven e-mail adres wanneer er een nieuwe elektronisch aangetekende zending klaar staat ter in ontvangst name, verklaar ik om op regelmatige basis (minimum één keer om de 14 dagen) spontaan URL “https://www.aangetekende.email/collect” te consulteren om na te gaan of er nieuwe elektronisch aangetekende zendingen klaarstaan ter in ontvangst name. Ongeacht of de elektronisch aangetekende zending al dan niet in ontvangst genomen wordt, ik wordt geacht in de mogelijkheid te zijn geweest om kennis te nemen van de inhoud van de elektronisch aangetekende zending. Voorts verklaar ik mij akkoord met de algemene voorwaarden van de dienst Aangetekende.email™ die terug te vinden zijn via "https://www.aangetekende.email/ae2/documentation.aspx".Hoe verloopt het proces van verzenden tot ontvangst?


De verzender logt in op het DIGICONNECT platform en gaat naar de dienst Aangtekende.email™.
De verzender voert de geadresseerde van de aangetekende zending in, stelt het bericht op en klikt op verzenden.

Connect Solutions plaatst een elektronische zegel en tijdstempel over het bericht als bewijs van verzending.

De verzender kan het bericht incl. elektronische zegel en tijdstempel downloaden vanuit de outbox.

De geadresseerde krijgt een notificatie per e-mail dat er een aangetekende e-mail klaarstaat om opgehaald te worden.
De geadresseerde identificeert zich middels inlog op het platform of via verificatiecodes per e-mail/SMS en bevestigt het bericht voor ontvangst.

Connect Solutions plaatst een elektronische zegel en tijdstempel over het bericht als bewijs van ontvangst name.

Zowel verzender als ontvanger kunnen het bericht incl. elektronische zegels en tijdstempels van Connect Solutions als bewijs van verzending/ontvangst downloaden.

Impressie

Bij de ontwikkeling van het DIGICONNECT platform en de dienst Aangetekende.email™ werd veel aandacht besteed aan het gebruiksgemak.
Hieronder vindt u enkele schermafdrukken.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Moet degene naar wie ik een aangetekende e-mail wil verzenden ook geregistreerd zijn?
Particulieren en bedrijven kunnen een aangetekende e-mail versturen naar andere geregistreerde gebruikers op de dienst Aangetekende.email™.

Bedrijven kunnen ook naar niet-geregistreerde particulieren een aangetekende e-mail versturen op voorwaarde dat zij een voorafgaandelijk akkoord hebben aangaande het overmaken van aangetekende zendingen in elektronische vorm zoals verder aangeven in artikel 10.8 van de algemene voorwaarden.

De eIDAS verordening bepaalt namelijk dat een ontvanger niet verplicht kan worden om aangetekende zendingen in elektronische vorm te aanvaarden. Enkel wanneer deze toestemming heeft gegeven om aangetekende zendingen in elektronische vorm te aanvaarden, zijn alle wettelijke bepalingen van een aangetekende zending van toepassing. Deze toestemming kan gegeven worden door te registeren op de dienst Aangtekende.email™, of middels een voorafgaandelijk akkoord in geval van B2C.

Hoe verloopt de registratieprocedure voor bedrijven?
Een inschrijvingsaanvraag voor de dienst Aangetekende.email™ op het platform DIGICONNECT kan opgesteld worden door een gebruiker binnen het bedrijfsaccount. Deze persoon dient zich tijdens het aanvraagproces te identificeren met de eID of itsme® waarna er een goedkeuringsformulier gedownload kan worden.

Dit goedkeuringsformulier dient bij voorkeur elektronisch ondertekend te worden door een wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming die voorkomt in het KBO of door een persoon met de benodigde handtekeningbevoegdheid. Het elektronisch ondertekend goedkeuringsformulier samen met bewijsstukken van wettelijk vertegenwoordiger (bijv. uittreksel KBO, staatsblad) worden vervolgens geüpload. Hiermee is de aanvraag ingediend. Indien een elektronische handtekening niet mogelijk is, kan het formulier ondertekend worden met een handgeschreven handtekening en kan deze samen met de bewijsstukken per post naar Connect Solutions verzonden worden.

Nadat de registratie aanvraag is ingediend, controleren wij of de persoon die het goedkeuringsformulier ondertekend heeft wel effectief de benodigde handtekeningsbevoegdheden heeft binnen de onderneming. Zo ja, dan wordt het account geactiveerd. Zo niet, dan wordt de aanvraag geweigerd. In beide gevallen krijgt u bericht per e-mail.

Hoeveel kost het?
Het aanmaken van een account op het platform DIGICONNECT en het abonneren op die dienst Aangetekende.email™ is gratis voor particulieren en voor de eerste drie gebruikers in geval van een bedrijfsaccount. Voor het ontvangen van aangetekende e-mails betaalt u dus niets.
Enkel wanneer u een aangetekende zending wilt verzenden, worden hiervoor kosten aangerekend.
De prijs van een standaard aangetekende e-mail bedraagt 0,80 euro excl. BTW. (0,97 euro incl. BTW).

Hoe gebeurt de betaling?
U dient vooraf credits aan te kopen via Account -> Betaling en facturatie.
Deze credits kunnen online betaald worden via Bancontact, Paypal en andere betaalknoppen.
Bij het verzenden van een bericht wordt het benodigd aantal credits in mindering gebracht van uw beschikbaar saldo.
Voor bedrijven met grotere volumes kan een nafacturatie plan afgesproken worden. Contacteer ons voor meer info.

Contacteer Ons

Connect Solutions bvba
Grote Hemmenweg 81B
B-3520 Zonhoven

info@aangetekende.email
support@aangetekende.email

+32 11 89 21 01