eIDAS gekwalificeerde vertrouwensdienst Aangetekende.email™

Het online platform voor een betrouwbare en beveiligde uitwisseling van elektronische correspondentie

Log in of registreer nu


NL - FR - ENOver Aangetekende.email™

Aangetekende.email™ is zowel beschikbaar voor particulieren als bedrijven en is dé plek om op een betrouwbare en beveiligde manier al uw elektronische correspondentie uit te wisselen.

Als ontvanger geeft het platform u zekerheid over de identiteit van de verzender en de authenticiteit van het ontvangen bericht. Bovendien heeft u één centrale plek waarop u al uw officiële correspondentie op kunt laten ontvangen. Het inloggen op een wirwar van portalen hoort daarbij definitief tot het verleden.

Als verzender maakt u gebruik van het platform voor alle correspondentie waarbij u er zeker van wilt zijn dat uw bericht op een beveiligde manier bij de juiste (rechts-)persoon terechtkomt, zonder discussie over het al dan niet verzonden of ontvangen zijn en het tijdstip waarop.

Daarenboven hebben alle berichten die via het platform uitgewisseld worden de waarde van een aangetekende zending.

Het platform voorziet tevens de mogelijkheid om documenten elektronisch te ondertekenen en een verzoek ter ondertekening van documenten te verzenden.

Al uw officiële correspondentie op één plek

24/7 vanop eender welke locatie en zonder verplaatsingen

Snel en goedkoop

Eenvoudig in gebruik

Rechtsgeldigheid

Alle berichten die uitgewisseld worden via het platform Aangetekende.email™ hebben de waarde van een aangetekende zending.
Dit dankzij het feit dat onze dienst eIDAS gekwalificeerd is.
Berichten verzonden en ontvangen gebruikmakende van een gekwalificeerde dienst voor elektronisch aangetekende bezorging hebben niet alleen een rechtsgeldig effect, maar genieten ook het vermoeden van de integriteit van de gegevens, het verzenden van die gegevens door de geïdentificeerde verzender, de ontvangst ervan door de geïdentificeerde ontvanger en de juistheid van de datum en tijd van verzending en ontvangst zoals aangegeven door de gekwalificeerde dienst voor elektronisch aangetekende bezorging.

Berichten verzonden en ontvangen via een niet-gekwalificeerde dienst daarentegen genieten niet hetzelfde vermoeden van integriteit en authenticiteit en deze zullen tesamen met het feit of het bericht al dan niet verzonden/ontvangen werd in geval van betwisting bewezen moeten worden voor de rechtbank.

Verwijzingen: certificaat van conformiteit, algemene voorwaarden, practice statement, privacy statement, nationale vertrouwenslijst,
eIDAS verordening

Maak vandaag nog uw account aan

Een account aanmaken is volledig gratis.

Hoe werkt het?

Let op: zowel verzender als ontvanger dienen geregistreerde gebruikers te zijn op het platform


De verzender logt in op het platform met de eID.
De verzender stelt een nieuw bericht op.
De verzender ondertekent het bericht elektronisch met de eID.

Connect Solutions plaatst een elektronische zegel en tijdstempel over het bericht als bewijs van verzending.

De verzender kan het bericht incl. elektronische zegel en tijdstempel downloaden vanuit de outbox.

De geaddresseerde logt in op het platform met de eID.
De geaddresseerde ondertekent het bericht voor ontvangst met de eID vanuit de inbox.

Connect Solutions plaatst een elektronische zegel en tijdstempel over het bericht als bewijs van ontvangst.

Zowel verzender als ontvanger kunnen het bericht incl. elektronsiche handtekeningen van verzender en ontvanger alsook elektronische zegels en tijdstempels van Connect Solutions als bewijs van verzending/ontvangst downloaden in respectievelijk hun outbox/inbox.

Impressie

Bij de ontwikkeling van het Aangetekende.email platform werd veel aandacht besteed aan het gebruiksgemak.
Hieronder vindt u enkele schermafdrukken.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Moet degene naar wie ik een aangetekende e-mail wil verzenden ook geregistreerd zijn?
Ja, deze registratie is noodzakelijk om te voldoen aan de eIDAS vereisten en de zendingen via het platform bijgevolg het rechtsgeldig karakter te geven.

De eIDAS verordening bepaalt namelijk dat een ontvanger niet verplicht kan worden om aangetekende zendingen in elektronische vorm te aanvaarden. Enkel wanneer deze toestemming heeft gegeven om aangetekende zendingen in elektronische vorm te aanvaarden, zijn alle wettelijke bepalingen van een aangetekende zending van toepassing. Door te registeren op het platform verklaart men zich akkoord om aangetekende zendingen in elektronische vorm via het platform Aangetekende.email™ te aanvaarden, waardoor aan deze voorwaarde voldaan is.

Naast deze voorwaarde zijn er nog tal van andere eIDAS bepalingen die deze registratie noodzakelijk maken, zoals onder andere de identificatie van verzender en ontvanger op een hoog niveau, wat via het platform bereikt wordt door de registratie en login op het platform met de Belgische eID.

Hoe weet ik wie geregistreerd is?
Eenmaal u ingelogd bent op het platform, kan u in het online adresboek controleren of de tegenpartij ook geregistreerd is.
Dit kan via Tools -> adresboek of in stap 1 bij het verzenden van een nieuwe aangetekende email via het zoek icoontje.

Wat als de tegenpartij niet geregistreerd is?
U kunt een uitnodiging tot registeratie verzenden via Tools -> uitnodiging verzenden of in stap 1 bij het verzenden van een nieuwe aangetekende email wanneer u de melding krijgt dat de geaddresseerde niet geregistreerd is.

Hoe verloopt de registratieprocedure voor bedrijven?
De initiële aanvraag dient ingediend te worden door een wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming die voorkomt in het KBO of door een persoon met de benodigde handtekeningbevoegdheid. Tijdens de initiële registratie wordt gevraagd hier de nodige bewijsstukken van toe te voegen.

Nadat de registratie aanvraag is ingediend, controleren wij of de persoon die de aanvraag ingediend heeft wel effectief de benodigde bevoegdheden heeft binnen de onderneming. Zo ja, dan wordt het account geactiveerd. Zo niet, dan wordt de aanvraag geweigerd. In beide gevallen krijgt u bericht per e-mail.

Van zodra het account geactiveerd is, kan de aanvrager inloggen op het platform en één of meerdere gemandateerden toevoegen via Mijn account -> algemeen. Na doorlopen van de procedure, kunnen deze personen vervolgens ook inloggen op het bedrijfsaccount.

Hoeveel kost het?
Het aanmaken van een account op het platform is volledig gratis. Voor het ontvangen van aangetekende e-mails betaalt u dus niets.
Enkel wanneer u een aangetekende zending wilt verzenden, worden hiervoor kosten aangerekend. De prijs van een standaard aangetekende e-mail bedraagt 0,80 euro excl. BTW.

Hoe gebeurt de betaling?
U dient vooraf credits aan te kopen via Mijn account -> betaalgegevens.
Deze credits kunnen online betaald worden via Bancontact, Paypal en andere betaalknoppen.
Bij het verzenden van een bericht wordt het benodigd aantal credits in mindering gebracht van uw beschikbaar saldo.
Voor bedrijven met grotere volumes kan een nafacturatie plan afgesproken worden. Contacteer ons voor meer info.

Management team

Eddy Mommen Partner

Connecteer op LinkedIn

Kim Jacobs Partner

Connecteer op LinkedIn

Koen Roeffaers Sales Manager

Connecteer op LinkedIn

Contacteer Ons

Connect Solutions bvba
Grote Hemmenweg 81B
B-3520 Zonhoven

info@aangetekende.email
support@aangetekende.email

+32 11 89 21 01