Platform voor digitale postverwerking

eIDAS gekwalificeerde dienst voor Elektronisch Aangetekende Bezorging

Log in of registreer nu

Ophalen aangetekende zending


NL - FR - ENOver Aangetekende.email™

Via de dienst Aangetekende.email™ dat onderdeel uitmaakt van het DIGICONNECT platform kunnen Elektronisch Aangetekende Zendingen uitgewisseld worden tussen verzender en ontvanger zonder enige "papieren tussenkomst" en dit met dezelfde juridische waarde van een klassieke aangetekende zending op papier.

Naast elektronisch aangetekende bezorging via de dienst Aangetekende.email™ biedt het DIGICONNECT platform u ook een hybride alternatief aan waarbij de verzender de aangetekende zending elektronisch opstelt en indient op het platform, waarna wij deze uitprinten, envelopperen, frankeren en aanbieden bij bpost ter verzending via klassieke aangetekende brief.

Welke van de twee alternatieven u ook gebruikt, u geniet een tijdsbesparing doordat u zich niet meer moet verplaatsen om een aangetekende zending af te geven. U kunt uw aangetekende zending 24/7 elektronisch indienen dus ook buiten kantooruren. U hoeft geen printer, papier, enveloppen in huis te hebben en ook geen werk meer te besteden aan het printen, envelopperen en frankeren.

En dit alles aan scherpe tarieven. Voor een Elektronisch Aangetekende Zending betaalt u een fractie van een aangetekende zending op papier. Voor de hybride versie geniet u van voordeeltarieven op de frankeerkosten. Voor het materiaal (papier, enveloppen, inkt) en de behandeling vragen wij een kleine materiaal- en handelingskost. In totaliteit zult u voordeliger uitkomen rekening houdende met de besparing op frankeerkosten, papier, inkt, enveloppen, printerslijtage, brandstof voor verplaatsing en het tijdsverlies die u niet meer zult hebben.

24/7 van achter uw PC, laptop of mobiel toestel, dus ook buiten kantooruren

Geen gedoe met printers, papier, enveloppen en postzegels

Tijdswinst doordat u zich niet meer hoeft te verplaatsen

Eenvoudig in gebruik en goedkoop

Milieuvriendelijk

Rechtsgeldigheid

Elektronisch aangetekende zendingen die uitgewisseld worden via de dienst Aangetekende.email™ hebben dezelfde juridische waarde als een aangetekende zending op papier, doordat onze dienst eIDAS gekwalificeerd is.
Elektronisch aangetekende zendingen via een gekwalificeerde dienst voor elektronisch aangetekende bezorging hebben niet alleen een rechtsgeldig effect, maar genieten ook het vermoeden van de integriteit van de gegevens, het verzenden van die gegevens door de geïdentificeerde verzender, de ontvangst ervan door de geïdentificeerde ontvanger en de juistheid van de datum en tijd van verzending en ontvangst zoals aangegeven door de gekwalificeerde dienst voor elektronisch aangetekende bezorging.

Elektronisch aangetekende zendingen via een niet-gekwalificeerde dienst daarentegen genieten niet hetzelfde vermoeden van integriteit en authenticiteit en deze zullen samen met het feit of het bericht al dan niet verzonden/ontvangen werd in geval van betwisting bewezen moeten worden voor de rechtbank.

Verwijzingen: certificaat van conformiteit, algemene voorwaarden, privacy statement, nationale vertrouwenslijst,
eIDAS verordening


Maak vandaag nog uw DIGICONNECT account aan

Hoe werkt een Elektronisch Aangetekende Zending?

De wetgeving bepaalt dat een geadresseerde niet gedwongen kan worden om een aangetekende zending in elektronische vorm te aanvaarden. Enkel wanneer deze akkoord heeft gegeven om aangetekende zendingen in elektronische vorm te ontvangen, zijn alle wettelijke bepalingen van een aangetekende zending van toepassing. Rekening houdende met voorgaande zijn er twee scenario's voorzien op het platform.De geadresseerde is ook geregistreerd op de dienst Aangetekende.email™


Indien de geadresseerde geregistreerd is op de dienst Aangetekende.email™ heeft deze zich, door het aanvaarden van de algemene voorwaarden, akkoord verklaard om aangetekende zendingen in elektronische vorm te ontvangen. In dat geval kunt u de aangetekende zending indienen en zal deze onmiddellijk afgeleverd worden in het account van de geadresseerde. U kunt hierbij een juridisch geldend "bewijs van verzending" downloaden. De geadresseerde heeft vervolgens 14 dagen de tijd om de zending te bevestigen voor ontvangst. Van zodra deze de ontvangst bevestigt, kunt u tevens een "bewijs van ontvangstbevestiging" downloaden. Reageert de geadresseerde niet binnen de 14 dagen, dan krijgt het bericht de status "vervallen", maar bezit u in ieder geval het "bewijs van verzending" dat gebruikt kan worden bij eventuele geschillen.De geadresseerde is NIET geregistreerd op de dienst Aangetekende.email™


In dit geval heeft de geadresseerde zich nog niet akkoord verklaard om aangetekende zendingen in elektronische vorm te ontvangen. De procedure verloopt dan als volgt:


U stelt het bericht op en dient deze in op het DIGICONNECT platform. Deze wordt dan als het ware in een "wachtmap" geplaatst.

De geadresseerde krijgt een uitnodiging om de aangetekende zending in elektronische vorm te aanvaarden en op te halen met itsme® of eID.

Indien de geadresseerde hierop ingaat, en bijgevolg het akkoord met betrekking tot het ontvangen van de aangetekende zending in elektronische vorm heeft gegeven, zal de zending onmiddellijk daarna via de dienst Aangetekende.email™ elektronisch beschikbaar gesteld worden aan de geadresseerde.

Indien de geadresseerde na een x-aantal dagen nog niet gereageerd heeft op de uitnodiging, dan wordt de zending uitgeprint, geënveloppeerd, gefrankeerd en aangeboden bij bpost ter verzending via de klassieke aangetekende brief. De verzender kan zelf bepalen na hoeveel dagen dit in papieren vorm moet vertrekken.


U kunt er ook voor opteren om de aangetekende zending rechtstreeks via bpost te laten verzenden zonder dat er eerst een uitnodiging naar de geadresseerde wordt verstuurd om de aangetekende zending in elektronische vorm op te halen.
Aquafin werkt in opdracht van de overheid in een strak wettelijk kader waardoor we maandelijks honderden aangetekende zendingen versturen en ontvangen. Bovendien zijn we actief in heel Vlaanderen en stimuleren we het tijds-en plaatsonafhankelijk werken. Het is dus een hele uitdaging om aangetekende zendingen tijdig te versturen en vooral om de ontvangen stukken bij de juiste bestemmeling te krijgen.

Digiconnect heeft het potentieel om al deze problemen aan te pakken en een goede oplossing te bieden. Het versturen en ontvangen van zendingen kan altijd en overal, het is een volledige digitale stroom, met volledige wettelijke garanties en tegen een fractie van de kosten. Nu is het enkel nog wachten tot iedereen de sprong waagt.


Hans Asaert
Projectmanager Continue Verbetering, Aquafin (www.aquafin.be)

Partena-ziekenfonds is al een tijdje geregistreerd op het platform van Digiconnect voor wat het ontvangen van aangetekende zendingen van zijn klanten betreft. Onze digitale klant mag niet langer afhankelijk zijn van printer/pen/papier, noch tijd & geld te steken in een bezoek aan de post.

Nu wij zelf ook aangetekende zendingen naar onze klanten gaan kunnen sturen, zal de inburgering van het concept ‘aangetekende email’ nog vlugger ingeburgerd raken. Het is een echte win-win: zowel verzender als ontvanger winnen tijd en geld. De irritatie van een melding in de brievenbus dat de postbode is langs geweest met een aangetekende zending (geen idee van wie noch waarom) en dat je (pas) de volgende dag na 11u deze zending kan gaan ophalen is – met Digiconnect – binnenkort verleden tijd.

Partena-ziekenfonds wil bewust in het digitaal-frontpeloton meefietsen, en kiest hiervoor voor technologische oplossingen die gebruiksvriendelijk zijn en makkelijk te integreren vallen in onze processen. De webbased oplossing van Digiconnect is niet enkel erkend als een gekwalificeerde dienstverlener voor elektronische aangetekende bezorging, we hoeven er ook geen zware IT-investeringen voor te doen en kunnen zowel opstart- als runkosten tot een minimum beperken.


Stefaan De Zutter
Proces Owner Billing & Collection – departement digital transformation management, Partena ziekenfonds (www.partena-ziekenfonds.be)


Veelgestelde vragen (FAQ)

Moet degene naar wie ik een aangetekende e-mail wil verzenden ook geregistreerd zijn?
Zie toelichting in rubriek "Hoe werkt het?".

De wetgeving bepaalt dat een geadresseerde niet gedwongen kan worden om een aangetekende zending in elektronische vorm te aanvaarden. Enkel wanneer deze akkoord heeft gegeven om aangetekende zendingen in elektronische vorm te ontvangen, zijn alle wettelijke bepalingen van een aangetekende zending van toepassing.

Afhankelijk van het feit of de geadresseerde wel of niet geregistreerd is op de dienst Aangetekende.email™ is de procedure verschillend zoals toegelicht in rubriek "Hoe werkt het?".

Hoe verloopt de registratieprocedure voor bedrijven?
Een inschrijvingsaanvraag voor de dienst Aangetekende.email™ op het platform DIGICONNECT kan opgesteld worden door een gebruiker binnen het bedrijfsaccount. Deze persoon dient zich tijdens het aanvraagproces te identificeren met de eID of itsme® waarna er een goedkeuringsformulier gedownload kan worden.

Dit goedkeuringsformulier dient bij voorkeur elektronisch ondertekend te worden door een wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming die voorkomt in het KBO of door een persoon met de benodigde handtekeningbevoegdheid. Het elektronisch ondertekend goedkeuringsformulier samen met bewijsstukken van wettelijk vertegenwoordiger (bijv. uittreksel KBO, staatsblad) worden vervolgens geüpload. Hiermee is de aanvraag ingediend. Indien een elektronische handtekening niet mogelijk is, kan het formulier ondertekend worden met een handgeschreven handtekening en kan deze samen met de bewijsstukken per post naar Connect Solutions verzonden worden.

Nadat de registratie aanvraag is ingediend, controleren wij of de persoon die het goedkeuringsformulier ondertekend heeft wel effectief de benodigde handtekeningsbevoegdheden heeft binnen de onderneming. Zo ja, dan wordt het account geactiveerd. Zo niet, dan wordt de aanvraag geweigerd. In beide gevallen krijgt u bericht per e-mail.

Hoe gebeurt de betaling?
Bij het aanmaken van het account en het betalen van de éénmalige activatiekost, geeft u een mandaat om het werkelijk verbruik periodiek via SEPA domiciliëring te innen. Op aanvraag kan de betaling van de periodieke factuur ook via overschrijving gebeuren.

Ik wens een integratie via API op te zetten met een bestaand boekhoud- of ERP-pakket. Is dat mogelijk?
Ja, dit is mogelijk. Gelieve ons hiervoor te contacteren. Dit om na te gaan hoe deze integratie het best opgezet kan worden afhankelijk van uw situatie.

Impressie

Bij de ontwikkeling van het DIGICONNECT platform en de dienst Aangetekende.email™ werd veel aandacht besteed aan het gebruiksgemak.
Hieronder vindt u enkele schermafdrukken.

Onze diensten worden aangeboden aan scherpe prijzen.In de media

De Tijd  -   Het Nieuwsblad  -   Het Belang van Limburg  -   Het Laatste Nieuws   -   VRT Nieuws  -   De Morgen  -   De Standaard  -   Ondernemingsdatabank  -   Trends MoneyTalk

Over inkomende postverwerking (Digitale Postkamer)

Met onze Digitale Postkamer oplossing wordt uw inkomende post gescand en digitaal toegewezen aan de juiste afdeling binnen uw organisatie.
Hierbij zijn twee scenario's beschikbaar:

1. U scant uw post zelf

Uw post wordt bij binnenkomst door uzelf gescand, voorzien van metadata en toegewezen aan de juiste afdeling binnen uw organisatie.

2. Wij scannen uw post

U laat uw post naar ons forwarden via de doorzenddienst van bpost. Bij binnenkomst wordt uw post door ons gescand. Deze poststukken zijn vervolgens digitaal beschikbaar in de Digitale Postkamer module waarbij u ze vervolgens toewijst aan de juiste afdeling binnen uw organisatie.

Contacteer Ons

Connect Solutions bvba
Zandstraat 187
B-3550 Heusden-Zolder

info@aangetekende.email
support@aangetekende.email

+32 11 89 21 01